6 MB3D FRACTALS AND A PARAMETERMandelbulb3Dv18{
g....UZ....K0...w....2.............6.1.......s3E................................
................................nAnAnAnAHz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....1..../M.0/......u....00....E3.....2NKEvc97VsD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12..02.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....26..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQeH.......................................B....k1.
.....83iyz1.......kz.wzzzntd.U7.P....29....D....m....c3....A....H/...Mpw..UG.xLW
NoGWTxdelyjeYFnzz5JIzzz3L23.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczX...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzzO..X........6/6.........50.......2U.8.kzzzD...........U9....................
/6U0.wzzz1...................................63d//EE1JY7zzFI.N4.lA1BoszDoGsO.QdP
NaHzT3pZ90UnD1x6QsbM1y4.xjDza.bT5y9W.IecPO0lypqX30EJMBa7MwbZfN4.m8whakqT9ZbQ.6sY
PO0kzpPdB0EbXue7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.w4RjF1AnEX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....I....Y....EHVt4NVlKMtpmG7NoI.wqRm.....................k/.MU/4...
...................../..................kz1.....................................
...wz...................kz1.............................kz1.....................
..........................kzzzzz................................................
..............................0E................................................
................................................................................
................................/....E/...E0....fxqMcxpMp7KN.waP7NoIZV5.........
..................U/4M..................kz1........wz.........zD................
..........................................................k3NvwxHBSyz........k/E
............................................}
{Titel: 8-12-2019-1}

Comments

Most Popular In Last 30 Days

SHAW BLUECURVE GATEWAY REVIEW AND THEN SOME

MY MOST LISTENED TO SONGS OF 2020

25 Random Facts About Me

Moose Jaw Winter Storm Jan 13/14 2021