8 MB3D FRACTALS AND A PARAMETER

Mandelbulb3Dv18{
g.....r3...kG...w....2....EO4rxO/PRvzGF7W/P/Xc/E.U5./ltk5.Y3WsiMLz30.xifRbDdDrxj
................................iSIsuFVfjz1........Y.73.................y.2...wD
...Uz6....U09.../M.0/......c....b1....E3.....2Uwgl2mASnD/.......0/au0dkpXm1...UZ
./....kD12..02U1..gCRMsnz6...tkAAaxj2..6/8ZgRz9/...mGEvsz0U0.....y1...sD...../..
.z1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....2xD.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEQeH.......................................k....k1.
.....83iyz1.......kz5wD....U..6.6/...U0...kb....0/.06E3.kZ.tzzzzn....Y1.....S/TP
...U.GRjEyDk.1A...........6.1c...1Ak...alwF.HWwj6Ak5eP./cz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........c2........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................QhI0Ugm8fK/mEk0X7.m8fgOFD4zeeb.6fg
me3oYUAkL0Ugm8fKw5nkxS8.m8fgO/wDBLOb.6fgmepdBpQhi0Ugm8fKKfZl/X7.m8fgONzN6f9Z.6fg
me3np3Bgk0Ugm8fK..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................yzUJqpZgnwDxDzaOtDO98sz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....2oIp7bNHpqPjF5O4x4PY/......................
.Q...6..0.U/4Mk.1AU..AnAnAnAngzDCQ6hL0aYNz1iKlp0T5Hszc7ALTiyDOwD........M.o9VQCD
9us..lslaJwbIw.EnAnAnAnAHz1oG/8O1X.rz0.............kutzdMz9.....................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/4...............A.2........wz....Un9xhwD....y0XGJz1...Mb
pY3rz................................M698b3wL5vDWpBO7Jonty1.....................
..........................................E.....I....g....kOjB4OTxqMo/..iZYFH/..
..........................U/4MU/4M..4MU...kAnAnAnAnwz...........................
...wz.........................................................................yD
........................................................}
{Titel: 8-09-2019-A7}

Comments

Most Popular In Last 30 Days

SHAW BLUECURVE GATEWAY REVIEW AND THEN SOME

50 NSFW QUESTIONS

Nosh and Co. All Dressed Chips Review

COOKING DRIED BEANS AND IT WORKED THIS TIME