8 MB3D FRACTALS AND A PARAMETER

Mandelbulb3Dv18{
g.....r3...kG...w....2....EO4rxO/PRvzGF7W/P/Xc/E.U5./ltk5.Y3WsiMLz30.xifRbDdDrxj
................................iSIsuFVfjz1........Y.73.................y.2...wD
...Uz6....U09.../M.0/......c....b1....E3.....2Uwgl2mASnD/.......0/au0dkpXm1...UZ
./....kD12..02U1..gCRMsnz6...tkAAaxj2..6/8ZgRz9/...mGEvsz0U0.....y1...sD...../..
.z1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....2xD.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEQeH.......................................k....k1.
.....83iyz1.......kz5wD....U..6.6/...U0...kb....0/.06E3.kZ.tzzzzn....Y1.....S/TP
...U.GRjEyDk.1A...........6.1c...1Ak...alwF.HWwj6Ak5eP./cz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........c2........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................QhI0Ugm8fK/mEk0X7.m8fgOFD4zeeb.6fg
me3oYUAkL0Ugm8fKw5nkxS8.m8fgO/wDBLOb.6fgmepdBpQhi0Ugm8fKKfZl/X7.m8fgONzN6f9Z.6fg
me3np3Bgk0Ugm8fK..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................yzUJqpZgnwDxDzaOtDO98sz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....2oIp7bNHpqPjF5O4x4PY/......................
.Q...6..0.U/4Mk.1AU..AnAnAnAngzDCQ6hL0aYNz1iKlp0T5Hszc7ALTiyDOwD........M.o9VQCD
9us..lslaJwbIw.EnAnAnAnAHz1oG/8O1X.rz0.............kutzdMz9.....................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/4...............A.2........wz....Un9xhwD....y0XGJz1...Mb
pY3rz................................M698b3wL5vDWpBO7Jonty1.....................
..........................................E.....I....g....kOjB4OTxqMo/..iZYFH/..
..........................U/4MU/4M..4MU...kAnAnAnAnwz...........................
...wz.........................................................................yD
........................................................}
{Titel: 8-09-2019-A7}

Comments

Most Popular In Last 30 Days

Groceries Order and Budget for July 2024

A Month of Blogs Day 1 (About Me)

New Bed Frame and Mattress

This or That Tag in 20 Parts

A Callus on My Heel Causing Pain